Hoe vaak wel niet komen bekende personen, al dan niet gefingeerd, voor in romans en verhalen. Is het weer zover, dan hier de ontmoetingen.

Aflevering 1
13 januari 2024

In Ik kom hier nog op terug – inmiddels dringt wel zo’n beetje door dat dit een van de beste romans van 2023 is – van Rob van Essen haalt hij herinneringen aan de keren dat hij politiek commentator mr. G.B.J. Hiltermann verweesd cq verward cd in gedachten in een badjas gekleed op de gracht bij zijn huis – dat van Hiltermann, voor de goede orde – heeft zien staan. Een hoofdthema van de roman is hoe om te gaan met de spijt dat je hebt nagelaten in te grijpen en goed te doen.

Het grappige – het toevallige mag ook, maar toeval in literatuur werkt anders dan in de werelden buiten het boek – is dat Hiltermann een paar grote helden had, onder wie de Franse politicus Charles de Gaulle. Hij moet diens naam tientallen keren hebben genoemd, altijd in lovende zin.

En laat nou diezelfde De Gaulle gespot kunnen worden in de nieuwe roman van Joost de Vries: Hogere machten. De vrouwelijke hoofdpersoon, Elisabeth van Elzenburg, botst tegen hem aan. Ze flapt eruit dat het haar verjaardag is. Waarop de grote Fransman reageert met: ‘Bon anniversaire, madame’.

Dit overigens nadat ze eerder die dag bij de bakker in de rij had gestaan achter Simone de Beauvoir, die de grootste pain au chocolat uit het aanbod wenst mee te nemen.

Waarheidsgehalte, bij inschatting: Van Essen 100%, De Vries 0%.

Wordt vervolgd. Tips welkom.

Foto: Andrew Milligan sumo: https://shorturl.at/cNUV5