Het leven is een spel. En als je dat niet kunt spelen of de regels niet kent, heb je een probleem. En een probleem heeft Elmer.

We leren hem kennen als hij in de zomervakantie op Vlieland is. Zijn ouders hebben Elmer naar een kamp gestuurd, vermoedelijk om zelf even afstand te nemen van hun enige kind. Ook voor Elmer moet het zomerkamp een adempauze zijn. Hij is niet langer welkom op zijn oude school in Heiloo en zal het komende schooljaar een frisse start maken in Amersfoort, waar zijn ouders een groot oud huis hebben gekocht.

Op het eiland doet Elmer tenenkrommend zijn best om uit de klauwen van de groep te blijven. De groep waarin de hiërarchie is bepaald en de jongens die de dienst uitmaken het nog niet op hem hebben gemunt. Dat zal niet lang duren. Als Elmer de vernedering moet ondergaan door de groep uitgelachen te worden, kan hij niet langer onderduiken in de anonimiteit. Hij is gezien als de loser die hij zich voelt.

Een klap op zijn hoofd maakt dat Elmer een stem in zijn hoofd krijgt. Het is de stem van Lomax, die hem zegt wat hij moet doen: in opstand komen tegen alle regels die gelden in het sociale leven. En dan komt Elmer pas echt in de problemen.

In Groter dan de lucht, erger dan de zon schetst Daan Remmerts de Vries een verontrustend portret van een jongen op de rand van de afgrond. Een outsider die in zijn wanhopige pogingen om in dit leven te passen, steeds verder afdrijft. Hij zoekt zijn eigen stem, maar vindt alleen die van anderen. Tergend langzaam bekruipt de lezer steeds meer het gevoel dat het niet goed kan aflopen met de eenling die zich niet kan conformeren aan het sociale leven.

Totdat Arri opduikt. Als Elmer in een laatste reddingspoging samen met zijn moeder naar Vlieland afreist, komt hij deze eigenzinnige jongen tegen. Arri neemt Elmer onder zijn hoede en leert hem te luisteren naar zijn eigen stem.

Het is deze Arri die indruk maakt. Daan Remmert de Vries geeft hem een geluid dat we nog niet eerder hoorden. Krachtig, authentiek en in al zijn vreemdheid volkomen geloofwaardig.

Als Daan Remmerts de Vries de boeken maakt die hij echt wil schrijven, is zijn kwaliteit ongekend hoog. Hij beukt zijn boodschap er niet in, maar schildert streek voor streek een portret van een jongen in wie iedereen wel iets herkent. Zo’n jongen hadden we nog niet in de jeugdliteratuur.

Daan Remmerts de Vries
Groter dan de lucht, erger dan de zon
183 blz. €14,99. Querido.