Edward van de Vendel en Martijn van der Linden hebben samen de Woutertje Pieterse Prijs 2016 gekregen voor Stem op de okapi, zo werd vanmiddag bekend in de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam. De prijs, waaraan een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro is verbonden, werd voor de 29e keer uitgereikt. Vanwege het overlijden van juryvoorzitter Wim Brands op 4 april jl. is de prijsuitreiking uitgesteld van 9 april naar 16 mei.

De jury over het winnende boek (uit het juryrapport)

Gedreven door nieuwsgierigheid en een ongebreidelde fantasie proberen Edward van de Vendel en Martijn van der Linden de ziel en de aard van de okapi in dit boek te vangen in woord en beeld. Daartoe zochten ze naar zijn herkomst. Voelden ze aan zijn ‘koningsvacht’. En volgden ze de okapi van het oerwoud naar de dierentuin. Maar een eenduidig antwoord vonden ze niet. Een ‘beetje hert, beetje paard, beetje zebra’?
Dat betekent niet dat we niet van alles over dit ‘schitterend en stil mysteriedier’ te weten komen. Zo lezen we dat de okapi één van de laatst ontdekte grote zoogdieren is. Zien we dat okapi’s ‘spierwitte zonnestralen op hun achterste’ hebben en witte spatten op hun knieën ‘alsof hun kousen versleten zijn. Alsof er een gat in gevallen is’. Dat alles gevisualiseerd door prachtige illustraties die als kleine schilderijen zijn.
Schrijver en illustrator blijken er niet naar te streven de lezer een compleet feitenrelaas over de okapi te presenteren. Ze hebben de okapi daarentegen benaderd als kunstenaars, hem op de fiets gezet, hem rood gemaakt met blauwe strepen, hem bezongen in liedjes. Ze hebben in hun benadering van de okapi die ‘gewoon’ in dierentuinen rondloopt, de deur naar onbegrensde creativiteit en fantasie wagenwijd opengezet. Hun okapi is poëzie. Hij doet ons verwonderen en verbazen, en is het ultieme bewijs dat er zonder verbeelding geen werkelijkheid is.

De Woutertje Pieterse Prijs is ontstaan in het klimaat van de jeugdliteraire emancipatie, waarin werd gepleit voor grensverkeer en kleuren buiten de lijntjes. Zes onverwachte en verbeeldingsvolle boeken die de werkelijkheid op volstrekt eigen wijze benaderen domineren daarom de shortlist.

Naast Stem op de Okapi nomineerde de jury dit jaar Bosch. Het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal… van Thé Tjong-Khing, De Hemel van Bart Moeyaert en Gerda Dendooven, Een aap op de WC, een dierentuin in oorlogstijd van Joukje Akveld, Rond vierkant vierkant rond van Ted van Lieshout en Tijs en de eenhoorn van Imme Dros en Harrie Geelen. Per genomineerde titel is 1000 euro beschikbaar voor de auteur(s).